Sálavé teplo z pece?

Alebo

Teplovzdušné teplo z kozuba?

Na úvod by sme vám chceli veľmi stručne vysvetliť pojem „pocit tepelnej pohody“. Človek je tvor nedostatočne tepelne izolovaný. Ľudská koža je tenká a pod ňou tiež pomerne tenká vrstva podkožného tuku. Takíto sme a z toho musíme vychádzať. Pri kontakte človeka s najbližším okolím dochádza k ich vzájomnej neustálej výmene tepla. To znamená že ľudské telo vydáva energiu a táto je neustále odoberaná jeho bezprostredným okolím. Ak okolie odoberá len „primerané“ množstvo tepla, vtedy hovoríme o „pocite tepelnej pohody“.

Čo je konvekcia

Na začiatok si musíme povedať niečo o slove konvekcia (prúdenie vzduchu). Vykurovacie systémy založené na prúdení vzduchu - konvekcii, využívajú ako médium na prenos tepla okolitý vzduch v miestnosti a. Vykurovacie teleso, napr. teplovzdušný krb alebo aj napríklad radiátor, zohrieva vzduch, ktorý následne stúpa nahor ku stropu, tam sa začína ochladzovať, potom prúdi k náprotivnej stene, ochladí sa, klesá a vracia sa späť k vykurovaciemu telesu a takto sa neustále opakuje cirkulácia vzduchu.

Infračervené sálavé teplo

Sálavé teplo je prirodzené teplo, veľmi príbuzné slnečnému žiareniu. Iste ste si už všimli, že keď na vás svieti slnko, tak aj pri mínusových teplotách (pokiaľ nefúka vietor) pocítite teplo. Je to spôsobené šírením infračerveného žiarenia zo slnka. Najpríjemnejším žiarením je žiarenie, ktoré má dĺžku nad 3 000 nm (viditeľné svetlo má len 380 nm). Toto preniká jemne pod kožu človeka. Dlhšie vlnové dĺžky sú pohlcované vrchnou vrstvou pokožky, presne tam, kde sa nachádzajú nervové ukončenia citlivé na teplo (vegetatívny nervový systém). Infračervené lúče odovzdávajú svoju energiu bunkám, resp. molekulám a atómom tela človeka, a zosilňujú takto ich prirodzené vlastné kmitanie. Týmto sa zvyšuje teplota tkaniva a uvoľnená energia je nami vnímaná ako teplo. A ešte jeden fakt. Toto dlhovlnné infračervené žiarenie spôsobuje šetrné a príjemné zohrievanie tela, pretože vlnová dĺžka infračerveného žiarenia je veľmi blízka vlastnému tepelnému žiareniu ľudského tela.

Čo je teda vykurovanie

Vykurovanie obytného priestoru teda neznamená, že človek prijíma energiu z okolia a z vykurovacieho systému. Človek si vytvára pohodu tým, že nemusí odovzdávať okoliu príliš veľa vlastnej energie. Túto energiu odovzdávame každý z nás nesledujúcimi spôsobmi: sálaním, odparovaním - potením, dýchaním a odovzdávaním tepla okolitému vzduchu. Nadmerné odovzdávanie energie zaťažuje organizmus a vytvára pocit chladu. Vytvorenie rovnovážneho stavu teda nastáva, ak prostredie v okolí človeka má parametre (teplota cca 20 °C, relatívna vlhkosť, rýchlosť prúdenia vzduchu...), ktoré sú prijateľné pre človeka a „nenútia ho“ vydávať energiu do okolia. Na splnenie jedného z parametrov - teploty, používame rôzne zdroje na výrobu tepla. Radiátory ústredného kúrenia, podlahové vykurovanie či lokálne zdroje tepla, ako sú kozuby alebo pece. Toto sú teoretické predpoklady, s ktorými musíme pracovať, aby sme vedeli posúdiť nielen technické, ale aj zdravotné účinky dvoch základných typov „lokálnych“ vykurovacích telies, ktoré budú ozdobou našich interiérov a zároveň s dotváraním atmosféry nám poskytnú tepelnú pohodu.