Hypokaustová pec

Hypokaustová pec má voľne stojace ohnisko na spaľovanie dreva v uzatvorenej obstavbe, kde ako médium prenosu tepla slúži vzduch, čím sa teplo prenáša na steny pece rovnomerne. (oproti ťažkej akumulačnej peci, kde je povrch – plášť pece teplejší okolo ohniska a na začiatku ťahov.) Voľne stojace ohnisko v hypokaustovej peci môže byť murované, alebo to môže byť aj pecná vložka. Tiež sa dá použiť aj výkonná krbová vložka a vtedy sa jedná o „hypokaustový krb“. Za ohniskom sa tiež dajú použiť akumulačné ťahy, alebo iné akumulačné systémy. Obstavba alebo plášť hypokaustovej pece môže byť tak ako pri ťažkej peci z kachlíc alebo iných akumulačných sálavých materiálov. Takáto pec vydáva sálavé teplo (ako kachľová pec) s možnosťou vykurovania viacerých miestností.


Rozdiel medzi tradičnou pecou a Hypokaustovou pecou

Rozdiel medzi tradičnou ťažkou akumulačnou pecou a hypokaustovou pecou, je hlavne v nahrievaní sálavého vonkajšieho plášťa pece. Ťažká tradičná pec, je nahrievaná najviac v okolí ohniska a okolo ťahov najbližšie k ohnisku. V miestach ťahov ktoré sú vzdialenejšie od ohniska a bližšie ku komínu, je plášť chladnejší a vzniká nerovnomerné nahrievanie a tým aj sálanie takejto pece. Oproti tomu hypokaust tým, že je z vnútra ohrievaný prúdiacim teplým vzduchom od ohniska, sa jeho vonkajší plášť nahrieva rovnomernejšie a jeho povrchová teplota je lepšie rozdelená po celom plášti. Najlepšie je to vidieť na priložených termografických snímkach.