Kachľová pec

Kachľová pec má uzatvorené murované ohnisko s dvierkami buď celokovové alebo presklené, na prikladanie dreva. Na ohnisko sú napojené šamotové „ťahy“, ktorých dĺžka závisí od výkonu ohniska a ktoré spolu s vonkajšími kachlicami naakumulujú vyrobené teplo. To potom postupne uvoľňujú v podobe príjemného dlhotrvajúceho sálavého tepla. (pozri sálavé teplo) Takéto pece sú určené na trvalé vykurovanie, pretože majú dlhší „nábeh“, ale dlhý interval prikladania. Dimenzujú sa podľa veľkosti priestoru, teda tepelnej potreby - tepelných strát priestoru.

Rozdiel medzi tradičnou pecou a Hypokaustovou pecou

Rozdiel medzi tradičnou ťažkou akumulačnou pecou a hypokaustovou pecou, je hlavne v nahrievaní sálavého vonkajšieho plášťa pece. Ťažká tradičná pec, je nahrievaná najviac v okolí ohniska a okolo ťahov najbližšie k ohnisku. V miestach ťahov ktoré sú vzdialenejšie od ohniska a bližšie ku komínu, je plášť chladnejší a vzniká nerovnomerné nahrievanie a tým aj sálanie takejto pece. Oproti tomu hypokaust tým, že je z vnútra ohrievaný prúdiacim teplým vzduchom od ohniska, sa jeho vonkajší plášť nahrieva rovnomernejšie a jeho povrchová teplota je lepšie rozdelená po celom plášti. Najlepšie je to vidieť na priložených termografických snímkach.