Kontakt

www.jasu-krby.sk

e-mail: jasu.krby@gmail.com
informácie: info@jasu-krby.sk
objednávky: objednávky@jasu-krby.sk
tel.: 0910/ 787 611, 0911/ 808 112 (O2)

ANIMAL s.r.o.,
Odd.: Sro   Vložka číslo: 15721/S
Hviezdoslavova 24, 96001 Zvolen
konateľ: Jaroslav Šupolík