JaSu-krby zastupuje: Jaroslav Šupolík - kachliar
Doklad: Výučný list, vydaný SOŠS, Kremnička 10, Banská Bystrica

Certifikáty a Diplom