Otvorené krby

Otvorené krby sa v súčasnosti stavajú veľmi málo, pretože plnia viac-menej len funkciu estetickú. Ich prevádzka je neekonomická pre ich malý podiel využitia energie - tepla na vykurovanie.