Teplovzdušné krby

Teplovzdušné krby-kozuby sú momentálne najrozšírenejším typom kozubov na Slovensku. Pri takomto systéme - teplovzdušného vykurovania - vzniká urcitý pohyb vzduchu na základe velkých rozdielov teplôt vzduchu, ohrievaného tepelným zdrojom, a vzduchu v miestnosti. Cím sú rozdiely väcšie, tým je prúdenie intenzívnejšie. Vzduch sa na povrchu kozubovej vložky zohrieva a ihned stúpa nahor a pod stropom sa šíri k stenám oproti tepelnému zdroju. Po odovzdaní tepla stropu a stenovým plochám (ochladnutí) klesajú ochladené molekuly vzduchu k podlahe a takto, v dôsledku podtlaku prúdi vzduch spät k tepelnému zdroju, v našom prípade krbu. Casom sa ale vyhreje aj spodná cast priestoru. Ohrievanie priestoru sa takto uskutocní v dôsledku trvalého prúdenia teplého vzduchu. Teplotný spád (alebo rozdiel teplôt) medzi stropom a podlahou môže byt niekedy až 20 °C. Pri tomto rozložení teplôt nie sú nicím neobycajným pocity a stažnosti na príliš teplý a najmä suchý vzduch v horných vrstvách pri hlave a zároven na studené nohy. Je to spôsobené práve tým, že teploty dolu pri podlahe sú nižšie. Spôsobuje to aj studená podlaha, ktorej nohy odovzdávajú teplo a toto odovzdávanie tepla (teplo prechádza z nôh do podlahy) je vtedy príliš vysoké. Takéto neustále prúdenie vzduchu (konvekcia) samozrejme spôsobuje aj prúdenie prachu. Preto takéto vykurovacie systémy nie sú, hlavne pre alergikov velmi optimálne, resp. môžu byť pre nich až nevyhovujúce.